FUDO 風土性  "Terra i Vent ". Clima. Modificació de l'espai primordial dels éssers humans.

 

FUDO-SEI 風土性  Climaticitat. Funció del clima com a factor de l'estructura de l'existència humana. L'acció de l'ambient, clima, paisatge i universos simbòlics, com a elements estructurals esencials.

 

     FUDO-SEI conté aspectes orgànics i vius en flux constant

 

 

 

FUDO 風土性  "Tierra y Viento".Clima. Modificación del espacio primordial de los seres humanos.

 

FUDO-SEI 風土性  Climático. Función del clima como factor de la estructura de la existencia humana. La acción del ambiente, clima, paisaje y universos simbolicos, como elementos estructurales esenciales.

 

FUDO-SEI contiene aspectos orgánicos y vivos en flujo constante

 

 

FUDO 風土性  Climate. Japanese word composed by the ideograms Earth and Wind.

 

FUDO-SEI 風土性  Climaticity, the environment's action (climate, landscape, symbolic universes) as a structurals elements of the human existence.

 

       FUDO-SEI contains organic aspects, alive in constant flux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiències de Paisatge  

Poètica de l'espai  

ALTRES GEOGRAFIES   

De la coreografia a la cartografia  

 ART I PAISATGE          

Espacialitat de l'emoció   

DANSA I SENSIBILITZACIÓ EN PAISATGE     Entrenament de la percepció   

COS   CLIMA   

Propostes escèniques       

EXPERIENCES OF LANDSCAPE

Spatiality of Emotion    Dance and Awareness Landscape  

BODY       WEATHER

Choreography   to Mapping  

POETICS OF SPACE Other Geographies   Perception   Training