Som un col.lectiu que ens mou explorar l'entorn, el cos i la seva qualitat canviant (com la del clima).Duem a terme projectes de recerca i de creació artística per tot el territori amb l’objectiu de promoure la dansa en la sensibilització en paisatge, a escala individual i col.lectiva.

Ens interesa investigar tot allò que no és tan evident en la percepció del paisatge, entenent que aquest aprenentatge és multisensorial.Gaudir de paisatges agradables, harmònics i no degradats és un dret. Creiem que el fet de treballar amb el cos i els sentits reforça la  identificació amb l’entorn i s’amplia la sensibilitat paisatgística.

Per nosaltres aquest és un gran repte.We are a group that moves us to explore the environment, the body and its changing quality (like the weather).
We conduct research and artistic creation throughout the country in order to promote awareness in dance landscape, individual and collective level.
We want to investigate anything that is not as evident in the perception of the landscape, understanding that this learning is multisensory.
Enjoy pleasant, harmonious and degraded landscapes is a right. We believe that the fact of working with the body and the senses strengthens the identification with the environment and the landscape sensitivity is enlarged.
For us this is a big challenge.

 

Somos un colectivo que nos mueve explorar el entorno, el cuerpo y su calidad cambiante (como la del clima).
Llevamos a cabo proyectos de investigación y de creación artística por todo el territorio con el objetivo de promover la danza en la sensibilización en paisaje, a escala individual y colectiva.
Nos interesa investigar todo aquello que no es tan evidente en la percepción del paisaje, entendiendo que este aprendizaje es multisensorial.
Disfrutar de paisajes agradables, armónicos y no degradados es un derecho. Creemos que el hecho de trabajar con el cuerpo y los sentidos refuerza la  identificación con el entorno y se amplía la sensibilidad paisajística.
Para nosotros este es un gran reto.

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Experiències de Paisatge  

Poètica de l'espai  

ALTRES GEOGRAFIES   

De la coreografia a la cartografia  

 ART I PAISATGE          

Espacialitat de l'emoció   

DANSA I SENSIBILITZACIÓ EN PAISATGE     Entrenament de la percepció   

COS   CLIMA   

Propostes escèniques       

EXPERIENCES OF LANDSCAPE

Spatiality of Emotion    Dance and Awareness Landscape  

BODY       WEATHER

Choreography   to Mapping  

POETICS OF SPACE Other Geographies   Perception   Training